Konkoly Csenge

Konkoly Csenge

Népzenész, néptáncos családban született. Édesapja, Konkoly Elemér népzenegyűjtő, nagybőgős mutatta meg számára az első autentikus népzenei felvételeket, mely meghatározta pályaválasztását és hivatását. Kisgyermekkora óta fontos számára az emberek megnyitása a zenén keresztül, és az énekelt szóban való érzelmek kifejezése. Kutatói és pedagógiai munkásságát összeköti az énekesi lét. Fontos (a legfontosabb) számára a magyar népzene élő tudásként való átadása.
Számos hazai és külföldi színpadon énekelt, 2014-ben pedig a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként Washington D.C.-ben a magyar diaszpóra identitásának megerősítésén tevékenykedett. Tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte, ahol népi ének előadóművészi, etnomuzikológusi és népi ének tanári diplomát szerzett. Jelenleg a székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium népi ének és népzeneelmélet tanára, 2017-től pedig az LFZE óraadó tanára.

Csengével készült interjúk: